https://www.drevopaliva.cz/wp-content/uploads/banner-2024-12.jpg
Hledat

INFORMACE O PALIVOVÉM DŘEVĚ:

Palivové dříví (hovorově běžně označováno jako „palivo“) je sortiment surového dříví vznikající nevyhnutelně při výrobě, třídění a druhování kvalitnějších sortimentů.

Palivové dříví se vyrábí ze všech jehličnatých a listnatých dřevin. Dodává se v kůře v tloušťce od 3cm. Polena silnější než 30cm se štípou[2]. Obvykle se třídí dle skupin dřevin (listnaté tvrdé, listnaté měkké apod.). Obvyklá délka je 1m ale vyrábějí se i polena kratší např. 25, 33 nebo 50cm

Mimo tradiční hráně rovnaných metrových polen se od 90.let 20.století stále častěji nabízejí také polena konkrétních délek (25, 33 nebo 50cm) a definovaných rozměrů dle druhu topeniště (rozměru kotlových dvířek). Z hlediska porovnání ceny těchto produktů je kromě rozměrů důležitá jejich vlhkost, druhy dřevin a způsob rovnání. Zejména je třeba rozlišovat udané “prostorové” jednotky. 1 metr krychlový (“plnometr”) = 0,54 – 0,68 (dle dřeviny a druhu) metru prostorového (prm).

Prostorový metr sypaný je měrná jednotka používaná v lesnictví. Představuje polena nasypaná do krychle o rozměrech 1 × 1 × 1 metr.

Základní jednotkou dříví je jeden plnometr – 1PLM. Což představuje jeden metr krychlový vyplněn bez mezer dřevní hmotou. V praxi však není možné takovéhoto uložení dosáhnout, proto byly zavedeny jednotky:
Rovnaný (skládaný) prostorový metr (palivového) dřeva 1PRMr Což představuje štípané dřevo na polena efektivně naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými poleny.
Sypaný prostorový metr (palivového) dřeva – 1PRMs Což představuje volně nasypané dřevo do jednoho metru krychlového, kde mezery mezi jednotlivými poleny nejsou žádným způsobem minimalizovány.

Orientační převodní tabulka:

  plnometr 1PLM prostorový metr rovnaný 1PRMr prostorový metr sypaný 1PRMs
plnometr 1PLM 1 1,55 2,55
prostorový metr rovnaný 1PRMr 0,66 1 1,45
prostorový metr sypaný 1PRMs 0,4 0,7 1

Tabulka, ukazující vztah mezi 1kg klasické hmotnostní jednotky a jedním PRMr:

Druh dřeva Objemová hmotnost pro 1PRMr
Smrk 415 kg
Jedle 415 kg
Borovice 495 kg
Modřín 525 kg
Bříza 525 kg
Buk 585 kg
Dub 565 kg
Habr 610 kg

ZDROJ: WIKIPEDIA

Statistics: 4 Výběr produktu 78 Okresů 10 Prodejců 113 Recenzí